▷Eksillitteratur (1933–1945): Epoken med et blikk! (2023)

Elena Weber - 19.11.2019

▷Eksillitteratur (1933–1945): Epoken med et blikk! (1)

Bokbrenningen i 1933 av nazistene utløste flukten i eksil. | Foto: Federal Archives, bilde 102-14597 / Georg Pahl / CC-BY-SA 3.0

Eksillitteratur: Flukt fra nasjonalsosialismen

I løpet av historien har det alltid vært forfattere som har flyktet i eksil, dvs. måtte forlate hjemlandet. Selv i antikken var forfattere som Hipponax og Ovid underlagt sensur og forfølgelse av staten, og en kjent middelaldereksilforfatter er Dante Aligheri. Litteratur i eksil utviklet seg til et generelt fenomen i litteraturhistorien på 1500-tallet: religionskrigene tvang mange protestantiske diktere til å forlate sine katolske hjemland fordi de fryktet for livene sine der.

På slutten av 1700-tallet fikk politisk eksillitteratur i betydning. Kjente eksilforfattere fra denne tiden inkluderer Heinrich Heine, Georg Büchner og Victor Hugo. Tysk eksillitteratur ble til mellom 1933 og 1945, da mange forfattere flyktet fra nasjonalsosialismen. Eksillitteraturen danner sin egenLitteraturpochei tysk litteraturhistorie. Hun slutter seg tilNy objektivitetav Weimar-republikken.

Innholdsfortegnelse

 1. Definisjon
 2. Historisk klassifisering
 3. fag
 4. kjennetegn
 5. litteratur
 6. oversikt

"Der jeg er er Tyskland. Jeg bærer min tyske kultur i meg. Jeg lever i kontakt med verden, og jeg ser ikke på meg selv som en fallen mann." (Thomas Mann, tysk forfatter, New York Times 1938)

Med et blikk: eksillitteratur

 • Periode:1933–1945
 • Klassifisering:følger den nye objektiviteten
 • viktige hendelser:andre verdenskrig
 • Emner:Hjemlengsel, motstand mot Nazi-Tyskland
 • Litteratur:foretrekker prosa
 • Representanter:Bertolt Brecht, Thomas Mann, Anna Seghers

Exilliteratur: Definisjon

Litteraturhistorie refererer til litteraturen til forfattere som blir tvunget til å forlate hjemlandet av politiske eller religiøse grunner som eksillitteratur. Et annet begrep er emigrantlitteratur.

I tysk litteraturhistorie blir perioden mellom 1933 og 1945 sett på som eksillitteraturens epoke. Men akkurat som det var forfattere før denne tiden som ble tvunget til å forlate hjemlandet av religiøse og politiske årsaker, er det fortsatt politisk forfulgte forfattere som flykter i eksil i dag. Fenomenet eksillitteratur er altså ikke begrenset til en enkelt epoke.

Historisk klassifisering

Det var religiøse og politiske grunner som tvang forfattere til å forlate Tyskland på nasjonalsosialismens tid. Allerede før Adolf Hitler kom til makten, var det forbudte lister over angivelig anti-tysk eller ikke-arisk litteratur. Dette var litteratur som ikke passet inn i nazistenes ideologi. Relevant propaganda diskriminert forfattere offentlig. Dette ble forverret etter maktovertakelsen 30. januar 1933. Utgangspunktet for eksilbevegelsen er dagen for bokbrenningen 10. mai 1933. Alle ikke-ariske verk ble forbudt og brent. Som et resultat forlot mange forfattere landet.

Mange forfattere valgte i utgangspunktet europeiske land som Østerrike, Nederland eller Frankrike som eksil. Men da andre verdenskrig begynte i 1939, måtte de flykte igjen. Mange søkte tilflukt i New York, Moskva eller Mexico. Men ikke alle forfattere forlot Tyskland. Forfattere som Erich Kästner, Frank Thiess eller Gottfried Benn ble i landet og trakk seg tilbake til såkalt intern emigrasjon. Det betyr at de var motstandere av naziregimet, men ikke emigrerte. Etter krigens slutt brøt det ut en debatt mellom representantene for den indre emigrasjonen og eksilforfatterneetterkrigslitteratur myntet.

Temaer for eksillitteratur

I tillegg til den samtidshistoriske bakgrunnen, som er viktig for å forstå en epoke, må du også kjenne til epokens temaer og kjennetegn slik at du kan f.eks.Diktanalyseskrive eller tolke en annen form for tekst. Du kan gjenkjenne eksillitteratur ved følgende temaer:

 • lengter hjem
 • Motstand mot Nazi-Tyskland
 • Opplysning om nasjonalsosialisme

Andre litterære epoker

 • Barokk(1600–1750)
 • opplysning(1720–1800)
 • følsomhet(1740–1790)
 • storm og stress(1765–1790)
 • Weimar klassiker(1786–1831)
 • Romantisk(1795–1835)
 • Biedermeier(1815–1848)
 • før marsj(1815–1848)
 • Ungt Tyskland(1830–1835)
 • realisme(1848–1890)
 • naturalisme(1880–1900)
 • Moderne(1890–1920)
 • impresjonisme(1890–1920)
 • symbolikk(1890–1920)
 • ekspresjonisme(1905–1925)
 • Ny objektivitet(1918–1933)
 • steinsprutlitteratur(1945–1950)
 • etterkrigslitteratur(1945–1990)
 • Ny subjektivitet(1970-tallet)
 • postmoderne litteratur(ca. 1989–2011)
 • samtidslitteratur(ab 1990)

Kjennetegn ved eksillitteratur

I motsetning til andre epoker, for eksempel når det gjelder formell design – når det gjelder tingEn meter,Reimschemaeller bruk av visse retoriske virkemidler- har svært karakteristiske trekk, eksillitteraturen er ikke preget av spesifikke formtrekk. Eksilforfatterne var først og fremst opptatt av å håndtere politiske og sosiale problemer, de var ikke interessert i formelle eksperimenter. Stilistisk fortsatte mange forfattere på veien de hadde gått før 1933 og orienterte seg mot den nye objektiviteten som vokste fram i Weimarrepublikken, som handlet om å fremstille virkeligheten så objektivt som mulig.

Litteratur i eksil

Innholdet i litteraturen til forfatterne som flyktet i eksil var preget av skildringen av sosiale og politiske problemer. Stilistisk fortsatte de ideen om New Objectivity. Det var en foretrukket form for dette: prosa. Poesien spilte en ganske liten rolle. Og ilitterær sjangerdrama, spesielt episk teater utviklet seg til en ny uttrykksform.

Eksilprosa

Den foretrukne litterære sjangeren til eksilforfatterne var eposet, spesielt romanen. Dette var av en veldig praktisk grunn: romaner hadde størst sjanse for å bli publisert fordi de var mest populære blant internasjonale lesere. Fordi eksilforfatterne ikke kunne publisere i Tyskland, men publiserte verkene sine hos utenlandske forlag. De fleste av disse romanene var rettet mot det nasjonalsosialistiske regimet. I mindre grad fantes det imidlertid også ikke-politisk litteratur.

Ulike typer romaner utviklet under eksilprosaen:

 • Eksilromaner: De er en litterær behandling av eksilsituasjonen og ønsket først og fremst å utdanne om det tredje riket og nasjonalsosialismen. For dette formålet ble enten naziregimets historie presentert eller det nasjonalsosialistiske Tyskland fremstilt som modell i romanene. Det mest kjente eksemplet på en eksilroman er «Transit» (1944) av Anna Seghers.
 • Tidsromaner: Forfatterne forsøkte å presentere nåtiden, det vil si nåtiden, fullstendig og forståelig med dette. For å gjøre dette analyserte de samfunnet og dets levekår og hvordan disse påvirker individet. Disse romanene er ofte å forstå som samtidskritikk.
 • Historiske romaner: De var spesielt populære blant eksilforfattere. De var ofte basert på historier og fabler som viste sterke paralleller til utviklingen i Tyskland. Et eksempel på dette er «The Wrong Nero» av Lion Feuchtwanger. De tok også for seg jødisk historie eller inneholdt satiriske hentydninger til nazistiske politikere.
 • Utopiske romaner: Utopiske romaner handlet om en utopi, det vil si en tenkt fremtid. Som Hermann Hesses «Glassperlespillet» viser, var en uttalt kulturpessimisme typisk for denne formen for eksilprosa. Dette betyr at fremtidig utvikling innen kultur ble sett svært negativt på.

Exillyrik

Siden det i motsetning til romanene knapt fantes muligheter for utgivelse, spilte neppe poesi noen rolle i eksillitteraturen. Mange dikt dukket ikke opp før etter krigens slutt i 1945. Samlet sett ble eksillyrikken formet av poeter som Else Lasker-Schüler eller Bertolt Brecht – og dette var forfattere som allerede hadde dukket opp før 1933 og dermed før eksilets begynnelse litteratur.

Eksildrama

Situasjonen var enda vanskeligere for dramatikere enn for diktere. For de var ikke bare avhengige av at verkene deres ble publisert, men også av at de ble fremført i et teater. Det var imidlertid sjelden tilfelle. Hovedsakelig ble det skrevet samtidige stykker som kritiserte naziregimet.

En spesiell form for teater som ble etablert på denne tiden er episk teater. Bertolt Brecht og Erwin Piscator hadde allerede utviklet dette på 1920-tallet. Episk teater kombinerer de litterære sjangrene epos og drama, det vil si fortellingen og litteraturens teatralske form, for eksempel ved å introdusere en forteller som presenterer hendelsene. I tillegg blir handlingen avbrutt av kommentarer og sanger. Gjennom denne såkalte fremmedgjøringen eller V-effekten skal publikum ta kritisk avstand fra handlingen. Det handler ikke om underholdningseffekten, det handler ikke om medfølelse eller muligheten for identifikasjon. Publikum bør heller forholde seg kritisk til det de ser. Denne distanserte holdningen var et fullstendig brudd med tidligere teatertradisjon.

Forfattere og verk

 • Thomas Mann (1875–1955), for eksempel "The Buddenbrocks" eller "Doctor Faustus"
 • Bertolt Brecht (1898–1956), for eksempel "Saint Joan of the Stockyards"
 • Heinrich Mann (1871–1950), f.eks. "Ungdommen til Henri Quatre"
 • Kurt Tucholsky (1890–1935), n.B. "Christoph Columbus"
 • Anna Seghers (1900–1983), z.B. "Gjennomreise"
 • Lion Feuchtwanger (1884–1958), for eksempel "The Wrong Nero"

problemer i eksil

Samlet sett var det bare begrensede muligheter for forfatterne som levde i eksil til å gi ut verkene sine på tysk. På grunn av dette hadde de fleste store problemer med å tjene til livets opphold. De måtte også slite med byråkratiske problemer: De fleste av dem hadde kommet inn i Tyskland med forfalskede eller nesten utløpte pass, og fordi deres tyske statsborgerskap ble inndratt, måtte de tolereres av immigrasjonsmyndighetene. Livet hennes i eksil var dermed preget av konstant frykt for deportasjon, fiendtlighet fra befolkningen og materielle bekymringer. Dette er en annen grunn til at mange eksilforfattere begikk selvmord.

I diktet «Refuge» forklarer Bertolt Brecht levende eksilforfatternes situasjon. Diktet ble skrevet i 1937. Brecht tilbrakte selv perioden fra 1933 til 1939 i eksil i Danmark. Han beskriver situasjonen sin der i dette diktet:

En åre er på taket. En slem vind
Vil ikke bære bort sugerøret.
I gården for barnas husker er
kjørt i hauger.

Posten kommer to ganger
Hvor brevene ville være velkomne.
Ferger kommer ned Øresund.
Huset har fire dører å rømme fra.

På den ene siden befinner den lyriske taleren seg på et trygt sted, i ly for de slemme vindene – en metafor for den urolige politiske situasjonen i Nazi-Tyskland. På den annen side er roret innen rekkevidde for flukt. I den første strofen tar Brecht opp følelsen av usikkerhet som eksilforfatterne følte. For særlig i Tysklands naboland var trusselen mot eksilforfatterne økende på den tiden. I andre strofe tar han opp ensomhet i eksil og lengselen etter nyheter hjemmefra. I tillegg kommer temaet flukt opp igjen her. Med dette tar Brecht opp noen av problemene til forfattere i eksil: bevisstheten om allestedsnærværende fare og ensomhet.

Eksillitteratur med et blikk:

 • Eksillitteraturen har sitt opphav i utlandet. Årsaken til dette er den politiske og religiøse forfølgelsen fra naziregimet.
 • Eksillitteraturen ser på seg selv som motstand mot nasjonalsosialismen og er preget av antifascistisk innhold.
 • Temaer er hjemlengsel, tap av egen kultur, eksistensielle problemer og informasjon om livet i det nasjonalsosialistiske Tyskland.

Tipp

presentasjonsemner

Kanskje du må holde en presentasjon om eksillitteratur eller ønsker å ta opp i oppgaven din? Vi har satt sammen noen emneideer for deg:

Last ned PDF-mal for presentasjonsemner

Du kan også være interessert i dette

Du trenger kunnskap om eksillitteratur for å kunne analysere og tolke litterære tekster fra denne perioden. Du finner mer informasjon om dette her.

▷Eksillitteratur (1933–1945): Epoken med et blikk! (2)

Hvordan skrive en tekstanalyse

Enten på tysk, engelsk eller historie - tekstanalysen følger deg gjennom alle fag i skolekarrieren. Her forklarer vi deg hva som er viktig i en tekstanalyse og hva forskjellen mellom analyse og tolkning faktisk er.

Les Nå
▷Eksillitteratur (1933–1945): Epoken med et blikk! (3)

Diktanalyse: Dikt er ikke lenger et problem!

Iambus, kadens, anafora - hvis tysk er et av dine Abitur-fag, bør du kjenne disse ordene og vite hva de betyr. For det kan godt hende at du må skrive en diktanalyse på Abitur-eksamenen din. Vi gir deg noen tips til strukturen og utarbeidelsen av en slik analyse.*

Les Nå
▷Eksillitteratur (1933–1945): Epoken med et blikk! (4)

Tolke noveller: Det er dette analysen din handler om

Noveller er en av de mest populære tekstformene. Følgelig står de ofte på tysk på timeplanen. Vi forklarer de viktigste egenskapene til denne typen tekst og viser deg hvordan du tolker noveller.*

Les Nå

Varevurdering:

Antall karakterer: 952

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Fredrick Kertzmann

Last Updated: 13/05/2023

Views: 5277

Rating: 4.6 / 5 (66 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Fredrick Kertzmann

Birthday: 2000-04-29

Address: Apt. 203 613 Huels Gateway, Ralphtown, LA 40204

Phone: +2135150832870

Job: Regional Design Producer

Hobby: Nordic skating, Lacemaking, Mountain biking, Rowing, Gardening, Water sports, role-playing games

Introduction: My name is Fredrick Kertzmann, I am a gleaming, encouraging, inexpensive, thankful, tender, quaint, precious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.