Offentlig nyhetsrom – Kanton Glarus (2023)

Table of Contents
Interpellasjon «Smart mobilitet for Glarnerlandet» svarte Biologisk mangfold: Planlegging for flere semi-naturlige habitater er i gang Regjeringen sikrer utviklingen av Braunwald Offisiell matrikkelundersøkelse: Høydehorisont i Linth-sletten korrigert Styret godkjenner selskapets vedtekter Rettslig tilpasning etter omstilling i asyl- og flyktningsystemet Nye resultatavtaler i omsorg Utlendingsloven: Regjeringsrådet foreslår endring tildele Valgt aktor Disse reglene gjelder i og på vannet KESB Glarus sier takk og gir innsikt Rådssekretær blir stedfortreder priser Dagpengekasse: Forskrift oppheves Lite behov for restriksjoner på leger i kantonen Glarus Uføreforsikring: Regjeringen kritiserer det foreslåtte vurderingsgrunnlaget Bidrag fra Energifondet God langtidspleie med forsyningsplanlegging Glarus vil motta så mye penger fra Swisslos-fortjenesten i 2022 2. foreldreutdanningsforum: "Tidsvinduer er viktige" Sykepleierutdanningen styrkes Glarner regjeringsråd besøker regjeringsrådet i Basel-Landschaft Forsiktig «sjokkanrop» E-sykkelsikkerhetsdagen finner ikke sted Flomsikring: rehabilitering av to sluker i Diesbach Steinigenbach bru i Leugelbach skal erstattes «Stå sammen i små og store ting» Epidemikontrolløvelse GLASOS 2023: Godt forberedt på dyreepidemier Glarner regjeringsråd kritiserer høringsutkast om samfunnssikkerhet Voksenbeskyttelse: Den føderale regjeringen bør også ta hensyn til familierådet Forenkle finansiering av elektronisk pasientjournal Aktiv deltakelse takket være minnesøknaden Regjeringsrådet svarer interpellasjon om klimagassutslipp Regjeringsrådet svarer på spørsmål om planlegging av vindenergi priser Øke interessen for politikk Bidrag fra Energifondet Valg i jaktkommisjonen Valg i kollektivkommisjonen Årsrapport 2022: til tjeneste for mattrygghet og dyrehelse Forfatter Eveline Hasler hedret Utvikling Braunwald: Prosjektarbeid fullført Kantonal grunnlov: Føderale råd gir garanti Personelles Valg: Frivillig registreringsprosedyre for kandidater Befolkningen i Glarus jobber sammen for å styrke bærekraftig landbruk og næringsmiddelindustrien Ulv påkjørt av bil «Sykehusmodell Øst» – Tre kantoner jobber sammen Ny prorektor for kantonskolen valgt
 • Interpellasjon «Smart mobilitet for Glarnerlandet» svarte

  Regjeringsrådsmøte 23. mai 2023 • Regjeringsrådet svarte på en interpellasjon om innovative teknologier knyttet til transport.

  Offentlig nyhetsrom – Kanton Glarus (1)

 • Biologisk mangfold: Planlegging for flere semi-naturlige habitater er i gang

  Regjeringsrådsmøte 23. mai 2023 • I begynnelsen av mars spurte Fraksjon Grønt Venstre om det er nok arealer i Glarnerland som bidrar til naturmangfold. I sin uttalelse uttaler regjeringsrådet: Kantonen arbeider nå med planlegging av naturmangfoldsstrategien. Dette avgjøres våren 2024.

  Offentlig nyhetsrom – Kanton Glarus (2)

 • Regjeringen sikrer utviklingen av Braunwald

  Regjeringsrådsmøte 23. mai 2023 • Regjeringen vedtar å fornye tilførselen til Braunwald (ERZUB Plus) til fordel for taubanevarianten. Årsakene til dette er kortere varighet av prosedyren sammenlignet med en gondolheis, lavere risiko ved prosedyren og investerings- og driftskostnadene som er halvparten så høye.

  Offentlig nyhetsrom – Kanton Glarus (3)

 • Offisiell matrikkelundersøkelse: Høydehorisont i Linth-sletten korrigert

  Regjeringsrådsmøte 23. mai 2023 • Regjeringsrådet vedtar justering av høydehorisonten i Linth-sletten.

  Offentlig nyhetsrom – Kanton Glarus (4)

 • Styret godkjenner selskapets vedtekter

  Regjeringsrådsmøte 23. mai 2023 • Regjeringsrådet godkjenner den nye versjonen av vedtektene til aksjeselskapet Alterstrasse i Filzbach.

  Offentlig nyhetsrom – Kanton Glarus (5)

 • Rettslig tilpasning etter omstilling i asyl- og flyktningsystemet

  Styrerådsmøte 23. mai 2023 • Styret vedtar endringer i forskrift om organisering av Styret og administrasjonen. Tilpasningene er gjort som følge av omstilling og omorganisering i kantonadministrasjonen.

  Offentlig nyhetsrom – Kanton Glarus (6)

 • Nye resultatavtaler i omsorg

  Regjeringsrådsmøte 23. mai 2023 • Kantonen Glarus inngår resultatavtale for perioden 2023-2024 med Spitex-organisasjonene, alders- og sykehjem og med tilbydere av spesialisert omsorg.

  Offentlig nyhetsrom – Kanton Glarus (7)

 • Utlendingsloven: Regjeringsrådet foreslår endring

  Regjeringsrådsmøte 23. mai 2023 • Som ledd i høring om utlendings- og integreringsloven og asylloven fremmer Regjeringsrådet et justeringsforslag.

  Offentlig nyhetsrom – Kanton Glarus (8)

 • tildele

  Regjeringsrådsmøte 23. mai 2023 • Regjeringsrådet avgir arbeidsordre.

  Offentlig nyhetsrom – Kanton Glarus (9)

 • Valgt aktor

  Regjeringsrådsmøte 23. mai 2023 • Regjeringsrådet foreslår at distriktsforvalter velger Christine Arn som statsadvokat og ungdomsadvokat.

  Offentlig nyhetsrom – Kanton Glarus (10)

 • Disse reglene gjelder i og på vannet

  Glarus kantonalpoliti • For den kommende bade- og båtsesongen appellerer Glarus kantonalpoliti til personlig ansvar og ta hensyn til farevarslene og stormvarselet.

  Offentlig nyhetsrom – Kanton Glarus (11)

 • KESB Glarus sier takk og gir innsikt

  KESB Glarus • KESB Glarus bruker jubileumsåret – 10 år med KESB – til å gi befolkningen innblikk i arbeidshverdagen og takke for seg. På jubileumsarrangementet får du høre historier fra folk som hadde noe med KESB å gjøre. Korte teaterscener brukes for å vise hvordan KESB reagerer i hvilke situasjoner.

  Offentlig nyhetsrom – Kanton Glarus (12)

 • Rådssekretær blir stedfortreder

  Regjeringsrådsmøte 16. mai 2023 • Regjeringsrådet velger rådssekretær Michael Schüepp som stedfortreder for den nye rådssekretæren Arpad Baranyi fra 1. september 2023. Alfonso Hophan blir ny leder for juridisk tjeneste ved Statskanselliet.

  Offentlig nyhetsrom – Kanton Glarus (13)

 • priser

  Regjeringsrådsmøte 16. mai 2023 • Regjeringsrådet gir arbeidsordre.

  Offentlig nyhetsrom – Kanton Glarus (14)

 • Dagpengekasse: Forskrift oppheves

  Regjeringsrådsmøte 16. mai 2023 • Etter at Landsgemeinde 2023 vedtok loven om omlegging av arbeidsledighetskassen, opphevet Regjeringsrådet en forordning som var blitt overflødig.

  Offentlig nyhetsrom – Kanton Glarus (15)

 • Lite behov for restriksjoner på leger i kantonen Glarus

  Regjeringsrådsmøte 16. mai 2023 • Kantonene skal fastsette maksimalt antall leger i poliklinisk sektor. Siden det er et undertilbud og ikke et overtilbud av familielegetjenester i kantonen Glarus, er det lite behov for en begrensning. Regjeringsrådet sender tilsvarende gjennomføringsforskrift på høring.

  Offentlig nyhetsrom – Kanton Glarus (16)

 • Uføreforsikring: Regjeringen kritiserer det foreslåtte vurderingsgrunnlaget

  Regjeringsrådsmøte 16. mai 2023 • Forbundsrådet gjennomfører en høringsprosedyre om endring av forordning om uføreforsikring. Regjeringsrådet i Glarner kritiserer i sin uttalelse forslaget og frykter en enorm ekstrainnsats.

  Offentlig nyhetsrom – Kanton Glarus (17)

 • Bidrag fra Energifondet

  Regjeringsrådsmøte 16. mai 2023 • Regjeringsrådet gir bidrag fra Energifondet.

  Offentlig nyhetsrom – Kanton Glarus (18)

 • God langtidspleie med forsyningsplanlegging

  Regjeringsrådsmøte 16. mai 2023 • De som trenger omsorg bør fortsatt få det i god kvalitet i fremtiden. For dette formål utarbeider kantonen en enhetlig omsorgsplan for langtidspleie. Dette dekker hele forsyningskjeden og sikrer tilbudene. Regjeringsrådet søker distriktsforvalter om å godkjenne vedlagte forsyningsplan.

  Offentlig nyhetsrom – Kanton Glarus (19)

 • Glarus vil motta så mye penger fra Swisslos-fortjenesten i 2022

  Regjeringsrådsmøte 16. mai 2023 • Kantonen Glarus vil motta 2,8 millioner franc fra overskuddet til det sveitsiske lotteriselskapet Swisslos fra 2022.

  Offentlig nyhetsrom – Kanton Glarus (20)

 • 2. foreldreutdanningsforum: "Tidsvinduer er viktige"

  Institutt for utdanning og kultur • Lørdag 6. mai 2023 fant 2. foreldreopplæringsforum sted i Glarus. Utdanningsviteren Margrit Stamm holdt foredrag om temaet barn og unge i høyytelsessamfunnet. Ved markedsboder kunne befolkningen orientere seg om det store tilbudet av foreldreutdanningstilbud i Glarnerland.

  Offentlig nyhetsrom – Kanton Glarus (21)

 • Sykepleierutdanningen styrkes

  Regjeringsrådsmøte 9. mai 2023 • Sykepleiebedrifter som oppretter tilleggsutdanningsstillinger støttes økonomisk. Som et ytterligere strakstiltak vil lønnen til studentene økes.

  Offentlig nyhetsrom – Kanton Glarus (22)

 • Glarner regjeringsråd besøker regjeringsrådet i Basel-Landschaft

  Regjeringsråd • Regjeringsrådene i kantonene Basel-Landschaft og Glarus møttes i går i Münchenstein for å besøke bedrifter og utveksle erfaringer. Besøket viser de tette båndene mellom de to kantonene.

  Offentlig nyhetsrom – Kanton Glarus (23)

 • Forsiktig «sjokkanrop»

  Kantonpolitiet • Kantonpolitiet i Glarus har de siste dagene mottatt flere meldinger fra Näfels, Mollis og Luchsingen om «sjokkanrop».

  Offentlig nyhetsrom – Kanton Glarus (24)

 • E-sykkelsikkerhetsdagen finner ikke sted

  Kantonpolitiet • På grunn av de usikre værforholdene vil ikke den planlagte sikkerhetsdagen for elsykkel neste lørdag, 13. mai 2023, finne sted.

  Offentlig nyhetsrom – Kanton Glarus (25)

 • Flomsikring: rehabilitering av to sluker i Diesbach

  Regjeringsrådsmøte 9. mai 2023 • Kulvertene til Wiri og Dollrunse i Diesbach skal skiftes ut.

  Offentlig nyhetsrom – Kanton Glarus (26)

 • Steinigenbach bru i Leugelbach skal erstattes

  Regjeringsrådsmøte 9. mai 2023 • På grunn av alvorlige feil i betongkonstruksjonen vil den gamle Steinigenbach-broen i Leugelbach bli erstattet med en ny. Regjeringsrådet godkjenner gjennomføringsprosjektet.

  Offentlig nyhetsrom – Kanton Glarus (27)

 • «Stå sammen i små og store ting»

  Kantonen Glarus • De stemmeberettigede i kantonen Glarus gjetter, reduserer og øker i Landsgemeinde 2023.

  Offentlig nyhetsrom – Kanton Glarus (28)

 • Epidemikontrolløvelse GLASOS 2023: Godt forberedt på dyreepidemier

  Kontor for mattrygghet og dyrehelse / sivilbeskyttelse Canton Glarus • Kontoret for mattrygghet og dyrehelse, sammen med hovedavdelingen for militær og sivil beskyttelse i kantonen Glarus, sjekket egnetheten til krisescenarioene sine med et fiktivt regionalt utbrudd av dyresykdommer. Til dette formålet ble det simulert et utbrudd av fugleinfluensa i en fjørfefarm på en gård i Glarus. Eliminere utbruddet og minimere...

  Offentlig nyhetsrom – Kanton Glarus (29)

 • Glarner regjeringsråd kritiserer høringsutkast om samfunnssikkerhet

  Regjeringsrådsmøte 2. mai 2023 • Regjeringsrådet Glarner kritiserer planlagte endringer i folke- og samfunnssikkerhetsloven, tjenestemannsloven og militærloven.

  Offentlig nyhetsrom – Kanton Glarus (30)

 • Voksenbeskyttelse: Den føderale regjeringen bør også ta hensyn til familierådet

  Regjeringsrådsmøte 2. mai 2023 • Regjeringsrådet hilser endringen til Civil Code på området for voksenbeskyttelse som foreslås av den føderale regjeringen. Han viser til gode erfaringer med instrumentet til familierådet.

  Offentlig nyhetsrom – Kanton Glarus (31)

 • Forenkle finansiering av elektronisk pasientjournal

  Regjeringsrådsmøte 2. mai 2023 • En godt implementert elektronisk pasientjournal kan bidra til lavere helsekostnader. Men finansieringen foreslått av den føderale regjeringen gjør videre utvikling ekstremt komplisert.

  Offentlig nyhetsrom – Kanton Glarus (32)

 • Aktiv deltakelse takket være minnesøknaden

  Statskanselli • Landsgemeinde er på søndag. Statskanselliet slipper en ny forklarende film som tar for seg velgernes rett til å sende inn minnesøknad.

  Offentlig nyhetsrom – Kanton Glarus (33)

 • Regjeringsrådet svarer interpellasjon om klimagassutslipp

  Regjeringsrådsmøte 2. mai 2023 • I sitt svar på en interpellasjon fra Stortingsgruppen De Grønne/Unge Grønne varslet Regjeringsrådet at det også vil utarbeide en helhetlig økologisk balanse for kantonen med klimaloven.

  Offentlig nyhetsrom – Kanton Glarus (34)

 • Regjeringsrådet svarer på spørsmål om planlegging av vindenergi

  Regjeringsrådsmøte 2. mai 2023 • Kantonen Glarus identifiserer for tiden områder som er egnet for bruk av vindenergi. Dette går fram av Regjeringsrådets svar på en tilsvarende interpellasjon.

  Offentlig nyhetsrom – Kanton Glarus (35)

 • priser

  Regjeringsrådsmøte 2. mai 2023 • Regjeringsrådet gir arbeidsordre.

  Offentlig nyhetsrom – Kanton Glarus (36)

 • Øke interessen for politikk

  Regjeringsrådsmøte 2. mai 2023 • Ungdoms politiske utdanning bør fremmes. Regjeringsrådet noterer seg den grunnleggende rapporten om politisk utdanning i kantonen Glarus som nå er tilgjengelig og gir Institutt for utdanning og kultur i oppdrag å implementere den.

  Offentlig nyhetsrom – Kanton Glarus (37)

 • Bidrag fra Energifondet

  Regjeringsrådsmøte 2. mai 2023 • Regjeringsrådet bevilger bidrag fra Energifondet.

  Offentlig nyhetsrom – Kanton Glarus (38)

 • Valg i jaktkommisjonen

  Regjeringsrådsmøte 2. mai 2023 • Regjeringsrådet velger nye medlemmer til Jaktkommisjonen.

  Offentlig nyhetsrom – Kanton Glarus (39)

 • Valg i kollektivkommisjonen

  Regjeringsrådsmøte 2. mai 2023 • Regjeringsrådet velger to nye medlemmer til Kantonkommisjonen for kollektivtransport.

  Offentlig nyhetsrom – Kanton Glarus (40)

 • Årsrapport 2022: til tjeneste for mattrygghet og dyrehelse

  Kontor for mattrygghet og dyrehelse • Trygg mat fra fjøset til tallerkenen, upåklagelig drikkevann og sunne, glade og hensiktsmessig holdte dyr er fokus for virksomheten til Kontoret for mattrygghet og dyrehelse. Driften av tre moderne laboratorier i Chur er et viktig instrument for å oppfylle disse oppgavene i de to kantonene Glarus og Graubünden.

  Offentlig nyhetsrom – Kanton Glarus (41)

 • Forfatter Eveline Hasler hedret

  Eveline Hasler mottok Glarner Kulturpreis for sin litteratur. Forfatteren, som kommer fra Glarus, bor i Ticino. Men hjemlandet har formet hennes litteratur.

  Offentlig nyhetsrom – Kanton Glarus (42)

 • Utvikling Braunwald: Prosjektarbeid fullført

  En mediemelding fra den politiske ledelsen av ERZUB Plus-prosjektet • Regjeringsrådet har nå grunnlaget for den alternative beslutningen om å fornye mateveien til Braunwald (ERZUB Plus). De to variantene som ble resultatet av deltakelsesprosessen ble undersøkt av prosjektets kjernegruppe.

  Offentlig nyhetsrom – Kanton Glarus (43)

 • Kantonal grunnlov: Føderale råd gir garanti

  Regjeringsrådsmøte 25. april 2023 • Regjeringsrådet tar til etterretning at endringene i kantonforfatningen ved Landsgemeinde 2022 ble garantert av Forbundsforsamlingen.

  Offentlig nyhetsrom – Kanton Glarus (44)

 • Personelles

  Regjeringsrådsmøte 25. april 2023 • Regjeringsrådet gratulerer med tjenestejubileer og ønsker velkommen og tar farvel med ansatte.

  Offentlig nyhetsrom – Kanton Glarus (45)

 • Valg: Frivillig registreringsprosedyre for kandidater

  Regjeringsrådsmøte 25. april 2023 • I kantonen Glarus vil kandidaturer til store valg som er meldt i god tid fremover bli offentliggjort av respektive valgmyndighet. Dette gir de stemmeberettigede bedre oversikt over kandidatene.

  Offentlig nyhetsrom – Kanton Glarus (46)

 • Befolkningen i Glarus jobber sammen for å styrke bærekraftig landbruk og næringsmiddelindustrien

  Forbundskontoret for landbruk • Landsbygda i Glarnerland er rikt på kvaliteter, men også på utfordringer. Landbruksbruk, vern av naturen eller sosiale krav: mangfoldet av interesser er åpenbart. Som i andre regioner, kolliderer ulike ideer her. Folket i Glarus fører en eksemplarisk dialog. På medieorientering...

  Offentlig nyhetsrom – Kanton Glarus (47)

 • Ulv påkjørt av bil

  Institutt for bygg og miljø • Natt mellom 17. til 18. april ble en ulv påkjørt av en bil mellom Netstal og Näfels.

  Offentlig nyhetsrom – Kanton Glarus (48)

 • «Sykehusmodell Øst» – Tre kantoner jobber sammen

  Kantonene Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden, Glarus, Graubünden, St.Gallen og Thurgau • De tre kantonene Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden og St.Gallen takler sykehusplanleggingen sammen. Den tverrkantonale sykehusplanleggingen er ment å garantere befolkningen i de tre kantonene helsetjenester av høy kvalitet. De tre kantonene Glarus, Graubünden og Thurgau deltar ikke i planlegging av sykehus på tvers av kantonene. Dette er resultatet...

  Offentlig nyhetsrom – Kanton Glarus (49)

 • Ny prorektor for kantonskolen valgt

  Regjeringsrådsmøte 11. april 2023 • Regjeringsrådet velger Christian Ester som ny visepresident for kantonskolen. Han etterfølger Sabine Aebli, som går av som visepresident ved slutten av skoleåret 2022/23.

  Offentlig nyhetsrom – Kanton Glarus (50)

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Van Hayes

Last Updated: 01/06/2023

Views: 5237

Rating: 4.6 / 5 (46 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Van Hayes

Birthday: 1994-06-07

Address: 2004 Kling Rapid, New Destiny, MT 64658-2367

Phone: +512425013758

Job: National Farming Director

Hobby: Reading, Polo, Genealogy, amateur radio, Scouting, Stand-up comedy, Cryptography

Introduction: My name is Van Hayes, I am a thankful, friendly, smiling, calm, powerful, fine, enthusiastic person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.